PRAVNO OBVESTILO

Vse pravice pridržane. Vse spisane objave na strani so last njihovih avtorjev, medijska vsebina je last njihovih pripadajočih lastnikov. Kopiranje ali objavljanje vsebine strani je možno zgolj ob predhodnem dogovoru z lastnikom objavljenih vsebin. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega naslova www.fs-juliana.blogspot.com. Informacije in gradiva na spletnem naslovu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršnokoli prepisovanje, razmnoževanje ali drugačno razširjanje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene. Spletna stran vam je na voljo le za osebno, nekomercialno rabo, informiranje in komuniciranje. Pravica do uporabe strani obsega pregledovanje in iskanje, grafično reproduciranje posamičnega slikovnega gradiva in posamičnih spisanih besedil za osebno uporabo. Pri tem morate ohraniti vse logotipe in oznake o lastništvu. Pozorno preberite Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah